THỰC PHẨM ĂN KÈM

Kho quẹt 250g

98.000

THỰC PHẨM ĂN KÈM

Thịt chưng mắm tép 400g

170.000

THỰC PHẨM ĂN KÈM

Thịt chưng mắm tép 500g

209.000

THỰC PHẨM ĂN NGAY

Thịt bò khô 100g

116.000

THỰC PHẨM ĂN NGAY

Khô gà lá chanh 100g

100.000

THỰC PHẨM ĂN KÈM

Ruốc cá hồi hữu cơ 100g

265.000

GIA VỊ CHẾ BIẾN

Sa tế tôm chua cay 100ml

30.000

THỰC PHẨM ĂN KÈM

Thịt chưng mắm tép 170g

87.000